Đang online : 1
Số lượt truy cập : 94175
Giới thiệu dự án
   Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, tại Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung, công nghệ đang trở thành một động lực của phát triển kinh tế trong nước, cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, tham gia vào mậu dịch quốc tế và nâng cao mức sống. Mặc dù công nghệ nằm trong tay các doanh nghiệp, quản lý công nghệ không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp. Chính các chính sách của nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ hoặc tự mình phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tình hình chung hiện nay ở Việt Nam là các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ tập trung vào mua sắm cải tiến máy móc thiết bị phần cứng (nhập khẩu hoặc mua thiết bị trong nước) hơn là đầu tư cho phần mềm công nghệ (nghiên cứu cải tiến qui trình sản xuất, sản phẩm hiện có hoặc thiết kế sản phẩm mới) (*). Bên cạnh các nguyên nhân như môi trường pháp lý chưa thuận lợi (bảo hộ sở hữu trí tuệ), thiếu vốn (đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân), những lợi ích không minh bạch (thường là của doanh nghiệp quốc doanh khi nhập khẩu thiết bị mà không tính đến các yếu tố nhân lực, tổ chức…), vịệc doanh nghiệp chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của các thành phần khác của công nghệ như nhân lực, thông tin và tổ chức và vì vậy chưa quản lý được công nghệ một cách hiệu quả cũng là một trong những lý do quan trọng dẫn đến tình trạng trên.

Cơ sở để quản lý công nghệ chính là đánh giá đúng trình độ công nghệ. Tuy nhiên, do các yếu tố hình thành công nghệ có mối liên quan cực kỳ phức tạp và trên thế giới hiện nay, công nghệ đang phát triển theo hàm số mũ nên vẫn chưa có một phương pháp chuẩn cùng với các công cụ tiêu chuẩn để đánh giá trình độ công nghệ. Tại Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ đã chỉ thị cho một số địa phương tiến hành đánh giá trình độ công nghệ. Trên tinh thần chỉ thị của Bộ Khoa học Công nghệ và theo yêu cầu của Sở Khoa học Công nghệ và UBND tỉnh Khánh Hòa, đề tài nghiên cứu này đã được thực hiện.

THÔNG BÁO
Mô hình “win-win” bởi quá trình này có thể vừa giảm lượng khí CO2 trong bầu khí quyển lại vừa sản xuất được nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường. Trong một vài năm trở lại đây, các nhà khoa học đặt rất nhiều sự quan tâm đến ý tưởng chuyển khí CO2 thành methanol. Đây là một ý tưởng tuyệt vời theo mô hình “win-win” bởi quá trình này có thể vừa giảm lượng khí CO2 trong bầu khí quyển...

Xem chi tiết
TIN NÓNG
Bước tiến mới trong công nghệ sản xuất xăng từ khí CO2
Đây là một ý tưởng tuyệt vời theo mô hình “win-win” bởi quá trình này có thể vừa giảm lượng khí CO2 trong bầu khí quyển lại vừa sản xuất được nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường. Trong một vài năm trở lại đây, các nhà khoa học đặt rất nhiều sự quan tâm đến ý tưởng chuyển khí CO2 thành methanol. Đây là một ý tưởng tuyệt vời theo mô hình “win-win” bởi quá trình này có thể vừa giảm lượng khí CO2 trong bầu khí quyển...


Website này được hiển thị tốt nhất với trình duyệt Chrome, Internet Explorer.
Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về RTTC.